Allianz pojišťovna a.s.

 allianz

http://www.allianz.cz/

tel.: 241 170 000

S Allianz pojišťovnou a.s. spolupracujeme jako smluvní servis pro opravy bodových poškození autoskel a pro výměny autoskel na všech typech vozidel. V rámci smluvního servisu od nás dostanete profesionální servis splňující nejpřísnější kriteria nastavené samotnou pojišťovnou. Základem naší spolupráce s pojišťovnou Allianz je jednoznačně kvalita. Stejně jako jsou kvalitní produkty pojišťovny, tak i naše práce a námi dodávané autoskla a ostatní materiály, musí splňovat ty nejpřísnější parametry nejen Allianz pojišťovny, ale hlavně vás jako našich klientů. 

Od roku 2013 se spolupráce AUTOSKLO TEAM s.r.o. a Allianz pojišťovny a.s. rozšířila a my jsme se stali součástí perfektně fungujícího úseku likvidace škodních událostí na motorových vozidlech. Tato spolupráce nás opravňuje k prohlídkám poškozených vozidel při škodách na autosklech, které si zákazník nechá opravit mimo síť smluvních servisů popřípadě rozpočtem. Tuto službu nyní provádíme standartně na všech našich provozovnách i jako partner Allianz ve vybraných regionech pro provedení mobilních prohlídek.

Spolupráce s pojišťovnou Allianz při likvidaci škod je i díky bezproblémovému on-line systému, velmi rychlá a u většiny námi řešených škod, dochází k jejich likvidaci ještě v den odeslání kompletní dokumentace.

Samotné produkty Allianz - pojištění vozidel, patří mezi ty nejlepší na trhu a líbí se nám, že Allianz klade důraz na kvalitní služby komplexního pojištění vozidel, které se díky fungujícímu BONUS-MALUS systému, vyplatí zkušeným řidičům vyžadujícím kvalitní pojištění za přijatelné ceny.

Více informací o pojištění vozidel najdete zde https://www.allianz.cz/